فروش عمده بین الملل سخت نیست!

در پلتفرم تامی تو محصولات مختلف زیر چتر برند بین المللی تامی تو (Jorbo) به مخاطبان عمده بین‌الملل ارائه میشه.

برای فروش صنایع دستی در بازارهای جهانی به پلتفرم تامی تو بپیوندید

مراحل ثبت نام در

فروش بین الملل تامی تو


تو پلتفرم تامی تو ثبت نام کن و فرم درخواست فروش عمده بین الملل رو تکمیل کن!

2 (6)

مراحل فروش عمده بین الملل

6 (4)

علاوه بر فروش در بازار داخلی، در بازارهای جهانی هم بفروش