7 راهکار برای هوشمند کردن کسب و کارها

خودت و کسب و کارت رو برای آینده آماده کن!

بر اساس مقاله شرکت LightSpeed

فهرست مطالب اصلی:

  1. سیستم های مبتنی بر فضای ابری
  2. ساخت تجربه ی همه کاناله با فروشگاه متصل به فروشگاه های اینترنتی
  3. ساخت وفادار مبتنی بر همه کاناله بودن برای آماده کردن کسب و کار در آینده
  4. پیشنهاد پرداخت متنوع
  5. افزایش ترافیک مشتریان حضوری با ترفند های دیجیتالی
  6. پیشنهاد شخصی سازی شده به مشتریان به صورت آنلاین و حضوری
  7. ادغام تجارت اجتماعی برای رسیدن به مشتریان جدید
 

برای دانلود مقاله، فرم زیر را تکمیل کنید: